ÖKAT FOKUS PÅ ATT MÅ BRA

Ökar ditt företag produktionen nu eller håller ni på och återstartar? Hur som helst, är nog lite extra fokus på hur ni mår på jobbet viktigare än någonsin. Är buller ett problem, då är formgjutna hörselskydd till personalen en bra investering. I många verksamheter inom industrin är höga bullernivåer ett problem. Även lågfrekventa ljud som [...]