Certifikat EG typgodkännande

Var noga med att välja hörselskydd som uppfyller EU-kraven för personlig skyddsutrustning (PPE). Hörselskydden ska vara testade och CE-märkta.

Samtliga hörselskydd i Hear Nordics sortiment är CE-godkända och uppfyller kraven i PPE-förordningen (EU). Vi har även komfortskydd som inte uppfyller kraven för hörselskydd. Komfortskydden ska enbart användas i ljudmiljöer som inte innebär skadliga ljudnivåer.

Vårt eget hörselskydd HEARsafer

HEARsafer formgjutna hörselskydd är i enlighet med PPE-förordningen (EU) 2016/425 certifierade enligt EN 352-2:2002 av PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Germany (EU-ID:1974).

Enligt EU-bestämmelse 2016/425 så är personlig skyddsutrustning föremål för regler enligt Annex VIII (Modul D). Annex VIII (Modul D) innebär kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen under uppsikt av ett ackrediterat kontrollorgan PZT (EU-ID:1974)

Tillverkaren HEAR NORDIC AB tar på sig ansvaret att produkten uppfyller kraven enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425.

Du kan ladda ner konformitetsförklaring och testdokument för HEARsafer här: