Certifikat EG typgodkännande

När du väljer hörselskydd är det viktigt att de är testade och CE-märkta, dvs uppfyller de krav som EU ställer. Samtliga hörselskydd i vårt sortiment är CE-godkända. Vi har även några komfortskydd som inte uppfyller kraven för att kategoriseras som hörselskydd. Komfortskydden ska enbart användas i ljudmiljöer som inte har skadliga ljudnivåer.

Vårt eget hörselskydd HEARsafer

HEARsafer formgjutna hörselskydd är i enlighet med PPE-förordningen (EU) 2016/425 certifierade enligt EN 352-2:2002 av PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Germany (EU-ID:1974).

Enligt EU-bestämmelse 2016/425 så är personlig skyddsutrustning föremål för regler enligt Annex VIII (Modul D). Annex VIII (Modul D) innebär kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen under uppsikt av ett ackrediterat kontrollorgan PZT (EU-ID:1974)

Tillverkaren HEAR NORDIC AB tar på sig ansvaret att produkten uppfyller kraven enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425.

Du kan ladda ner konformitetsförklaring och testdokument för HEARsafer här: