Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://hearnordic.com

Hear Nordic AB
Organisationsnummer: 556973-5979
Gustafsvägen 8
SE-169 58 Solna

Ansvarig:

Ellen Hultin
VXL +46 8 722 22 11
ellen@hearnordic.com

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Vi samlar enbart in personuppgifter genom de kontaktformulär som finns på webbplatsen för att kunna svara på dina frågor. Uppgifterna hanteras genom att de skickas via mail till ansvarig på företaget. De lagras inte på webbplatsen.

Dina personuppgifter lagras lokalt i en dator på vårt kontor som är lösenordsskyddad. Uppgifterna raderas efter 30 dagar eller när ärendet är åtgärdat. Dina personuppgifter delas inte med någon extern part.

Cookie-filer

Webbplatsen använder inga cookies för ökad funktionalitet eller för analysverktyg.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Webbplatsen innehåller inget inbäddat innehåll från andra webbplatser.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar ingen data med externa parter som du delger oss via vår webbplats.

Är du kund hos oss och köper ett formgjutet hörselskydd, lagrar vi dina personuppgifter i upp till 5 år för att kunna fullgöra eventuella garantiärenden, tilläggsbeställningar och verifiering av tillbehör. Dina personuppgifter som personnummer eller anställningsnummer (om du är företagskund) och namn delas med våra leverantörer, som följer samma strikta policy att inte dela personlig information till andra parter.

Personuppgifter som gäller våra kunder som köpt formgjutna hörselskydd hanteras och lagras i vårt affärssystem. Affärssystemet är molnbaserat med servrar i Sverige och drivs av ett svenskt företag. All information är strikt konfidentiell och företaget följer de krav som ställs i GDPR för tredjepart med affärssystem som molntjänst.

Hur länge behåller vi dina uppgifter

Frågor via mail, telefon och kontaktformulären här på webbplatsen lagras i maximalt 30 dagar eller tills ditt ärende är avslutat. För kunder som köper formgjutna hörselskydd lagras personuppgifter i upp till 5 år.

Vilka rättigheter du har över dina data

Vi sätter stort värde på din personliga integritet och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag – få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Begäran ska vara skriftlig och signerad. Ange vart vi ska skicka informationen.

Du kan även begära att dina personuppgifter kompletteras eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina personuppgifter raderas.

Ytterligare information

Vi skyddar informationen vi lagrar i system med tvåfaktorsautentisering och genom mycket begränsad spridning internt. Uppgifterna är inte tillgängliga för all personal, utan enbart för de som berörs av den.

Samtliga av vår personal är informerad om GDPR och vi har en policy för vad och hur personuppgifter som samlas in genom personliga kontakter ska hanteras och lagras.

Solna 23 maj 2018