TVÅ AV TRE LÄRARE TYCKER LJUDMILJÖN I SKOLAN ÄR ETT PROBLEM

En väl fungerande förskola och skola behöver pigga och alerta lärare. Men hur ser arbetsmiljön i skolan ut? Redan 2010 slog Hörselskadades riksförbund larm om problemen med ljudmiljön och situationen verkar inte ha förbättrats.

Trötthet, huvudvärk, tinnitus, sömnproblem. Forskningen pekar på ljudmiljöns betydelse för vår hälsa och hur buller påverkar oss negativt. Mätningar i klassrum och på förskolor visar att ljudnivåer på 70–80 dB inte är ovanliga och stundtals kan nå över 85 dB ända upp till 110 dB. Nivåer som kräver hörselskydd.

Var fjärde lärare säger sig ha hörselskador”

Hörselskadades riksförbund genomförde 2010 en ljudmiljöundersökning i skolan som fick stor uppmärksamhet. Två av tre lärare/förskolelärare uppgav att de upplevde problem med ljudmiljön. 57% hade svårt att höra vad eleverna sa i klassrummet.

En undersökning som Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala genomfört i några klassrum bekräftar bilden av en ljudmiljö som kan vara direkt skadlig. Var fjärde pedagog sade sig dessutom ha nedsatt hörsel och var femte hade besvär med tinnitus.

”Akustiska skolmiljön behöver förbättras”

Vissa personalgrupper är extra utsatta som idrottslärare, slöjdlärare och de som arbetar i skolmatsalen.

”Medvetenheten om problematiken har ökat, men störande ljudmiljöer är fortfarande ett eftersatt arbetsmiljöproblem i skolan som måste tas på större allvar”, menar HRF. Det handlar till stor del om den akustiska miljön, eftersom den inte är anpassad för dagens dialogbaserade och rörliga undervisning.

Dämpa ljudet med diskreta hörselskydd

För dig som arbetar i skolan kan hörselskydd mildra effekterna av långa dagar i en tröttande ljudmiljö. Med formgjutna hörselskydd får du ett diskret skydd som sitter mycket bekvämt i örat. Anpassade, akustiska filter dämpar effektivt buller, samtidigt som tal hörs tydligt. Filtren låter luft passera fritt så att det inte känns som det slår lock för öronen.

Många användare upplever att tröttheten minskar, vilket i sin tur påverkar både humöret och tålamodet positivt. De tycker även att de har lättare att höra vad eleverna säger i klassrummet.

Välj hörselskydd för skolmiljö >>

Beställ tid för tidsbokning >>

Källa: Hörselskadades Riksförbund ”tva_av_tre_larare_ljudmiljo_maj_2017”, Arbetsmiljöverket och Akademiska sjukhuset