TRÖTT OCH OKONCENTRERAD PÅ JOBBET?

Känner du dig ofta trött och har svårt att koncentrera dig på jobbet? Då kan din ljudmiljö vara en bidragande faktor. Forskning pekar på att lågfrekvent buller och brus är tröttande och stör koncentrationen. Ett formgjutet hörselskydd med rätt typ av filter kan underlätta din vardag.

Buller förknippas oftast med högre ljudnivåer som riskerar att skada hörseln. Men även svagare ljud påverkar oss. Sorlet av röster i öppna kontor, ventilationen som susar, hissar, kopiatorer, skrivare, trafikljud, blandat med andra ljud bildar en brusande ljudmatta. Ljud som vi ofta inte tänker på, men som när de tystnar verkligen märks.

Buller påverkar prestationsförmågan

Nu kan naturligtvis trötthet och koncentrationsproblem bero på så många olika saker, inte bara den ljudmiljö som omger oss. Men forskning visar att även svagt, lågfrekvent buller som inte är skadligt för hörseln, gör oss tröttare och påverkar koncentrationsförmågan negativt.

En väl utformad arbetsmiljö där lågfrekvent buller från ventilation och maskiner minimeras och andra störande ljud dämpas är naturligtvis önskvärt. Men på många arbetsplatser går det inte att helt påverka ljudmiljön och då kan ett personligt hörselskydd med skräddarsytt filter vara till hjälp.

Hörselskydd underlättar samtal

Idag finns det näst intill osynliga hörselskydd formade efter dina hörselgångar. Skydden är utformade för att sitta bekvämt på plats under hela dagen. Filter anpassade för i princip alla typer av arbetsplatser dämpar effektivt skadligt buller och höga impulsljud.

Dämpningen gör störande ljud mindre påtagliga och när bakgrundsbruset dämpas hör du tal och varningssignaler bättre. Det blir lättare att prata med kollegor. Dessutom upplever många användare att de blir mer fokuserade och känslan av trötthet minskar. Vilket kanske kan förklaras med att bullerstörning under längre tidsintervaller medför obehag och irritation som i sin tur kan ge upphov till fysiologisk stress.

Välj mellan hörselskydd och komfortskydd

Behöver du skydda din hörsel från skadliga ljudnivåer på jobbet, ska du välja CE-godkända skydd med anpassad dämpning för just din ljudmiljö. Har din arbetsplats störande bakgrundsljud, buller och brus, men ljudnivåerna inte är skadliga, då kan du välja komfortskydd. Komfortskydden är inte godkända som hörselskydd, utan har en lägre dämpningsgrad anpassad för ljudmiljöer utan skadliga ljudnivåer.

Välj rätt dämpning >>

Du kan läsa mer om buller på : Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten