TINNITUS BORDE FÅ MER UPPMÄRKSAMHET

Var sjätte svensk upplever tinnitus. Surrande ljud, toner, pip eller knackningar. Fantomljud som bara finns i huvudet på den som drabbas. Skadligt höga ljudnivåer är huvudteorin, men ny forskning visar att tinnitus även kan vara ärftlig.

Tinnitus klassas inte som en sjukdom idag, utan som en samling symtom. Den teori som främst förs fram är att tinnitus beror på skador på de känsliga nervcellerna i innerörat, framförallt de som uppfattar höga toner.

För var tionde är tinnitus extremt påfrestande

De skadade nervcellerna ger upphov till en form av överaktivitet. Vår hjärna som är van att uppfatta ett brett spektrum av ljud, försöker kompensera bortfallet och vi uppfattar känslan av ljud.

För de flesta går symtomen att leva med utan något större besvär, men för var tionde som drabbas är ljuden extremt påfrestande. De leder till stress, oro, problem med sömnen, i umgänge med andra och på jobbet.

Upprepade höga ljudnivåer skadar hörseln

Christopher Cederroth, forskare på Karolinska Institutet, anser att tinnitus inte uppmärksammas tillräckligt som en viktig hälsofråga.  ”Vissa former av tinnitus borde betraktas som en sjukdom”, säger han.

”Du har kanske upplevt hur det ringer i öronen efter en konsert eller höga ljudnivåer och buller på jobbet. Några timmar senare är problemet borta, men ringningarna är ett tecken på skada och utsätts hörseln upprepade gånger så kan det leda till tinnitus”, förklarar Christopher.

Tusentals drabbas varje år

Han berättar att tusentals människor drabbas varje år och det innebär stort personligt lidande och kostnader för samhället. I Sverige rekommenderas KBT (kognitiv beteendeterapi) som kan hjälpa den som drabbats att hantera symtomen, men som inte behandlar själva problemet.

Det saknas forskning i Sverige och det tar tid att införa nya metoder. Det finns behandlingsalternativ som visat sig ha effekt och i Nederländerna, Tyskland och USA finns nationella riktlinjer för behandling.

Ljudmiljön spelar en viktig roll men även våra gener

Miljön vi vistas i spelar en stor roll. I Stockholm har drygt 30% av personer över 60 år problem och allt fler verkar drabbas. Kanske är det vår livsstil idag med mycket ljud och buller som omger oss.

En kombination av höga ljudnivåer och återkommande exponeringar verkar vara huvudorsaken till problem med tinnitus. Men det är inte bara den omgivande miljön som spelar en roll. Forskarna på Karolinska institutet har i en studie visat att även våra gener kan ha stor betydelse.

Forskning öppnar nya möjligheter till behandling och läkemedel

Med hjälp av data från det svenska tvillingregistret har forskare vid Karolinska Institutet bevisat att tinnitus i vissa fall har genetiska orsaker, i alla fall hos män. ”Det här resultatet är förvånande och oväntat. Till skillnad från den vanliga bilden av tinnitus som ett symtom på miljön, har vi påvisat att det finns det en genetisk influens för bilateral tinnitus med en skillnad mellan män och kvinnor”, säger Christopher R. Cederroth.

I och med resultaten öppnas dörren för fler genetiska studier och en bättre förståelse för hur tinnitus uppstår. I sin tur kan det öppna nya möjligheter för läkemedelsutveckling och behandlingsmetoder.

Läs mer om tinnitus:

Karolinska institutet – forskning om tinnitus >>

Hörsellinjen – information om tinnitus >> 

1177 Vårdguiden – om tinnitus och behandling >>

Källa om tinnitus: Karolinska Institutet, Christopher Cederroth, forskare. Texten är baserad på en intervju med Christopher publicerad på ki.se. Mer information om tinnitus finns även på Hörsellinjen som drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF) och på 1177 Vårdguiden.