SKYDDA HÖRSELN PÅ JOBBET

På många arbetsplatser är buller ständigt närvarande och hörselskydd är, eller borde vara, ett måste. Men det är lätt att slarva och många upplever hörselkåpor som obekväma och gör det svårt att prata med kollegor. Ett formgjutet hörselskydd som sitter skönt i örat kan vara lösningen.

Buller är för många en del av vardagen på jobbet. Maskiner som låter, transporter som dundrar, blandat med hårda ljudet av slag. Överstiger genomsnittliga bullret 80 dB(A) under arbetsdagen eller impulsljuden är högre än 135 dB(C) ska arbetsgivaren erbjuda hörselskydd.

Hörselskador och störd koncentration

Skadligt buller kan förutom nedsatt hörsel och tinnitus, även bidra till förhöjt blodtryck, stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. En måttlig hörselnedsättning är ofta besvärande. Det blir svårare att höra vad som sägs, framförallt i större sällskap.

Välj rätt hörselskydd

För att minimera risken för skador på hörseln i miljöer med hälsofarligt buller, är hörselskydd ett måste. Det finns idag två typer av hörselskydd, hörselkåpor som sitter över öronen och hörselskydd som sitter direkt i örat. Ett alternativ som stadigt ökar i popularitet är formgjutna hörselskydd. Ett avtryck av hörselgången görs och sedan formgjuts skyddet för att sitta perfekt i örat. Idag finns det ett stort urval av filter anpassade för att skydda i olika typer av ljudmiljöer.

Viktigt att skyddet sitter rätt

Tänk på att hörselskyddet, oavsett om du väljer hörselkåpor eller ett formgjutet skydd, ska vara CE-märkt. Det vill säga att skydden är testade och att tillverkaren garanterar att de uppfyller de europeiska kraven.

Det är också viktigt att skydden sitter rätt på eller i örat. Att de tätar ordentligt så att inte buller och andra skadliga ljud kan läcka in. Tänk på att kontrollera dina skydd regelbundet.

Komfortskydd ökar orken

Även om din arbetsplats inte innebär skadliga ljudnivåer, kan du uppleva besvär. Störande lågfrekvent buller och ett rörigt, brusande bakgrundsljud kan ge en ökad trötthetskänsla och koncentrationssvårigheter.

Formgjutna hörsel- eller komfortskydd dämpar bakgrundsljud så det blir mindre påträngande. Många upplever att ljudmiljön blir mer vilsam och att det är lättare att höra tal.

Välj rätt dämpning >>

Du kan läsa mer om buller på : Arbetsmiljöverketoch Folkhälsomyndigheten