LJUDSTRESS ALLT VANLIGARE

Dagens skola är fylld med helt vanliga ljud. Skratt, musik, sorlet av röster, skrapet av stolar... Men när ljudmiljön skapar stress då är det dags att vila öronen och kanske börja fundera på diskreta hörselskydd.

Förr var buller mer konkret. Oljudet från maskiner och apparater i fabrikerna. Idag är det ofta den sammanlagda mängden av helt vanliga ljud som är vår tids buller. Kanske upplevs det inte ens som buller, utan som bara tröttande. Men även den här typen av störande ljudkuliss kan i längden vara skadligt.

Ny pedagogik ställer krav på lärosalens akustik

I skolan märks den förändrade ljudmiljön tydligt. Ibland kan man tro att det är lokalen som styr verksamheten och inte tvärtom, eftersom många lokaler är byggda för en undervisning som inte längre bedrivs.

Med dagens mer dialogbaserade och rörliga form gör klassrummen mer lik det moderna kontorslandskapet. Det sätter skolrummets akustik på svåra prov och innebär påfrestningar för personalen som vistas här hela dagarna.

Ljudtrötthet borde vara på agendan

Ljudstress, ljudtrötthet och ljudöverkänslighet borde uppmärksammas mer. Men problemen med bakgrundsljuden hamnar fortfarande lite i skymundan när arbetsmiljön diskuteras och planeras.

Med tanke på att sambanden mellan ljudmiljö och olika former av stress och trötthet är väl kända idag, borde fler skyddsombud vara mer uppmärksamma på problemen och rapportera tecken på skador.

Dämpa störande ljud

I väntan på bättre akustiska arbetsmiljöer inom skolan kan diskreta, formgjutna hörselskydd vara ett alternativ. Hörselskydden har akustiska filter som dämpar tröttande bakgrundsljud och framförallt skyddar hörseln mot skadliga ljudnivåer.

Den här typen av skydd sitter bekvämt i örat under hela dagen. Samtidigt som de dämpar ljuden omkring dig, så hör du tal i normal samtalston tydligt och behöver inte ta ut dem när du pratar med elever och kollegor.

Hörselskydd eller komfortskydd

Det finns olika typer av dämpningsfilter. CE-märkta hörselskydd som är och uppfyller normen för personlig skyddsutrustning och motsvarar högt ställda krav på skydd.

Är ljudnivån i din omgivning inte skadlig finns det även komfortskydd som gör ljudmiljön lite mer dräglig. Många användare upplever att de blir lite mindre trötta och tycker de kan fokusera bättre.

Låt hörseln vila när du är ledig

Ljud leder till stress som i sin tur kan göra dig ännu känsligare för ljud. På längre sikt kan ljudstressen samverka med andra besvär och bidra till utmattningssyndrom eller depression. Tänk på att hörseln behöver regelbunden vila.

Undvik buller – skydda öronen mot höga ljud och störande, tröttande vardagsljud.

Varva ner – stress utan återhämtning är inte bra. Detsamma gäller ljudstress. Gå ner i varv en stund varje dag. Koppla av från hög musik och tevens ljud. Låt även öronen få vila när du är ledig, så klarar du bättre av en stökig ljudmiljö i vardagen.

Sov ordentligt – när vi sover reparerar kroppen sig själv och en bra sömn är viktig, även för hörseln.

Mer om formgjutna hörselskydd på arbetet >>

Boka tid för utprovning av hörselskydd >>