KAN EN BOLL GE UPPHOV TILL LJUDTRÖTTHET?

Många lektioner inomhus kan bli lite väl högljudda. Skriken, skratten och bollens studsande mot golvet skapar en ljudkuliss som är rätt tröttande. Har sömnen varit lite sämre, förstärks ljuden ytterligare och påverkar både humör och tålamod. Diskreta hörselskydd kan mildra effekterna av ljuden som omger dig dagligen.

Störd av omgivningens ljud

Överstiger genomsnittliga bullret 80 dB(A) under arbetsdagen eller impulsljuden är högre än 135 dB(C) kan det ge permanenta skador på hörseln. För arbetsplatser med för höga ljudnivåer är arbetsgivaren skyldig att erbjuda hörselskydd.

Men hur är det med ljudnivåer som är lägre än de som vi vet kan ge direkta skador på hörseln? Intryck och störningar av ljud i vår omgivning handlar om hur örat reagerar på olika frekvenser, men även hur vår hjärna hanterar ljuden.

Risk för ljudtrötthet

En arbetsplats som exempelvis sporthallen innebär för läraren en kombination av stressmoment, medelhöga till höga ljudnivåer och ett mer lågfrekvent sorl av röster, ventilation osv. Dessutom består arbetet av en ständigt pågående kommunikation med eleverna. Faktorer som alla bidrar till ljudtrötthet.

Ljudtröttheten gör dig känsligare för andra ljud, vilket kan vara en orsak som påverkar sömnen negativt. Det i sin tur gör dig än mer ljudkänslig. Det är lätt att hamna i en ond cirkel och återhämtning är därför mycket viktigt. Slarva inte med dina pauser under dagen och försök dämpa ljudnivåerna, så långt som möjligt.

Diskreta hörselskydd

Det finns ingen forskning, vad vi känner till, som direkt pekar på att hörselskydd som dämpar omgivningens ljudkuliss mildrar tröttheten och stressen. Men många användare av formgjutna hörselskydd med akustiska filter upplever att de är mindre trötta efter arbetsdagens slut.

Ett formgjutet hörselskydd formas efter örats hörselgång och sitter bekvämt. Det är litet och syns knappt. Hörselskyddets akustiska filter har en anpassad dämpning för olika frekvensområden. Det gör det möjligt att skräddarsy en dämpningskurva som passar olika ljudmiljöer.

Hör tal tydligt

Fördelen med den här typen av i-örat-hörselskydd är att du hör tal i normal samtalston och andra viktiga ljud, till och med bättre än utan skydd. Så omgivningens ljudmatta dämpas. Inte eleven som försöker påkalla din uppmärksamhet. Och förhoppningsvis dämpas även ljudtröttheten lika mycket som bollens ekande studsar.

Läs mer om våra hörselskydd för skola och förskola >>

Beställ tid för tidsbokning >>