HUR SER BULLERNIVÅN UT PÅ TANDKLINIKEN?

Studier visar på bullerskador inom tandvården. På Folktandvården i Västmanland upplever två av tre bullret som störande. En intressant iakttagelse är att bland de som inte upplever bullret som besvärande har mer än var tredje en hörselnedsättning.

De flesta vi stött på inom tandvården trivs verkligen med arbetet. Samtidigt upplever många problem med arbetsmiljön. Den ensidiga belastningen, upplevelsen av stress och även ljudmiljön.

Buller i tandvårdsarbetet alstras framförallt av borrutrustning, sug och ultraljudsinstrument. Besvären som många upplever sträcker sig från trötthet och koncentrationsproblem till tinnitus och hörselnedsättningar. Så hur ser det med bullernivån inom tandvården?

Var tredje upplever problem med hörseln

En studie utförd av Örebro universitet i samarbete med Universitetssjukhuset Örebro Arbets- och miljömedicinska kliniken, pekar på risker för hörselskador. En tredjedel av de tillfrågade tandhygienisterna, tandsköterskorna och tandläkarna upplevde problem med hörseln.

Varannan som jobbat mer än 10 år hade hörselskador

Varannan som undersöktes och arbetat mer än 10 år i yrket hade hörselskador. Bland de som inte upplevde bullret som besvärande hade drygt 40% en hörselnedsättning!

Genomsnittsåldern för de som har besvär var runt 50 år, så även åldern kan ha påverkat resultatet. Dessutom har undersökning några år på nacken och ljudmiljön kan ha förbättrats, tack vare instrument och en bättre anpassad arbetsmiljö?

Användning av formgjutna hörselskydd

Arbetar du inom tandvården, ta en diskussion med ditt skyddsombud och arbetsgivare – är ljudmiljön ok? Och får du den ljudvila dina öron behöver? Redan vid en bullerexponering på omkring 75–80 dB riskerar känsliga personer hörselskador och andra problem som t ex tinnitus. Hörselskydd kan därför vara motiverade.

Genom åren har vi på Hear Nordic försett ett stort antal personer med formgjutna hörselskydd. Skydd som sitter bekvämt i örat och har anpassade filter som dämpar effektivt skadliga ljudnivåer, samtidigt som tal i normal samtalston hörs tydligt. Dessutom upplever många att de blir mindre trötta när även lågfrekvent buller filtreras.

Läs mer om hörselskydd specialanpassade för tandvård >>

Mät buller på din arbetsplats >>

Beställ tid för utprovning >>