HÖRSELSKYDD FÖR DIG SOM VILL ORKA LITE MER

Det finns få arbetsmiljöer som är så givande som förskola och skola.  Men samtidigt som miljön inspirerar är den också väldigt tröttande. Intensiteten, alla ljud, skratt och skrik, många som pratar i munnen på varandra…

När arbetsdagen är slut känner sig många helt utmattade. Medan andra som dagligen använder hörselskydd i arbetet vittnar om hur tröttheten minskar när störande ljud dämpas.

Specialanpassade formgjutna hörselskydd för skola och förskola

Med ett formgjutet diskret hörselskydd med den senaste generationen ljudfilter sänker du effektivt volymen på störande ljud omkring dig utan att du avskärmas från samtal och viktig information.

HEAR NORDICS hörselskydd kan förses med olika filter som matchar den ljudmiljö du arbetar i. Förutom att hjälpa till att minska trötthet, skyddar de mot skadliga ljudnivåer som kan ge hörselskador och/eller tinnitus.

Läs mer om formgjutna hörselskydd för just ditt arbete >>