FORMGJUTNA HÖRSELSKYDD FÖR TANDVÅRDEN

Många som arbetar inom tandvården upplever arbetsmiljön som bullrig och tröttande. En lösning är formgjutna hörselskydd med dämpning anpassad för ljudmiljön på tandvårdskliniken. Hörselnedsättningar och besvär som tinnitus på grund av skadliga ljudnivåer minimeras.

Skydden är utformade så att buller reduceras effektivt, medan tal hörs tydligt och du upplever inte känslan av att vara instängd. Hörselskydden är små och mycket diskreta. De formgjuts efter dina hörselgångar och sitter bekvämt på plats under hela dagen.

Skydd som sitter skönt i örat

Våra hörselskydd formgjuts i akryl eller silikon. Båda materialen minimerar risken för irritation och känns svala och sköna i örat. Akryl ger ett slitstarkare, tåligare skydd, medan det mjukare silikonet upplevs av en del som rör sig mycket i arbetet som lite bekvämare.

Komfortskydd* eller hörselskydd

Välj mellan komfortskydd* eller hörselskydd. Komfortskydd* klassificeras inte som hörselskydd, eftersom dämpningen är låg. Komfortskydden filtrerar störande ljud i omgivningen och många användare upplever att de blir mindre trötta och kan koncentrera sig bättre.

HEARsafer HN0 Magenta* är ett bra val om du behöver ett komfortskydd* i arbetsmiljöer med ljudnivåer som inte är skadliga för hörseln.

Personlig skyddsutrustning

Däremot uppfyller samtliga hörselskydd i vårt sortiment de europeiska kraven för personlig skyddsutrustning (PPE) och är CE-märkta, dvs är testade enligt europeisk standard. Vill du ha hörselskydd i följsam silikon rekommenderar vi WORK III med anpassad dämpning för ljudmiljöer med låga och medelhöga ljudnivåer.

EARfoon Multiclick (akryl) är unika hörselskydd med dubbla filter. Ett integrerat filter med lite lägre dämpningsgrad och genom att klicka på ytterligare ett filter ökar dämpningen.

Multiclick finns i två versioner som passar för användning inom tandvården:

  • Multiclick MCG + MCG-R5 – med enbart integrerat filter fungerar det som ett komfortskydd*. Med påsatt tilläggsfilter är det ett effektivt hörselskydd för höga bullernivåer.
  • Multiclick MCB + MCW-R7 – med integrerat filter ger det ett effektivt skydd i mellanhöga ljudnivåer och med påsatt tilläggsfilter i högre bullernivåer.
Vi kommer till din arbetsplats och berättar mer

Utsätts du för skadliga bullernivåer på arbetet, så är din arbetsgivare skyldig att erbjuda hörselskydd. Kontakta oss så kommer vi gärna ut till din arbetsplats och berättar mer om lämpliga hörselskydd för er arbetsmiljö. Vi kan även göra avtryck och prova ut skydd på plats.

* Komfortskydd uppfyller inte den europeiska nomen för personlig skyddsutrustning (PPE). Komfortskydd kan användas i ljudmiljöer som inte har skadliga bullernivåer, för att dämpa störande och tröttande bakgrundsljud.

Kontakta oss för mer information och arbetsplatsbesök >>

Boka tid för utprovning av hörselskydd >>

Läs mer om HEARsafer >>

Läs mer om EARfoon >>

Läs med om WORK III >>