BULLRIGAST I SKOLAN?

Skolköket, slöjdsalen och gymnastiksalen beskrivs ofta som de mest bullriga miljöerna i skolan. Och när ett tjugotal elever på högstadiet lagar mat, då hörs det. Slamret av kastruller, blandas med glada tjut och skramlande porslin…

I lektionssalar, korridorer, kapprum och uppehållsrum är det ofta ett ständigt pågående sorl. En ljudvägg som aldrig tystnar. Buller som många bland skolpersonalen upplever som tröttande.

Påverkar humör och tålamod

I vissa delar av skolan blir bullret särskilt påfrestande som till exempel i hemkunskapssalen och gymnastiksalen. När tjugo tonåringar lagar mat hörs det verkligen. Bullret är i de flesta fall inte skadligt, men den ständigt höga ljudnivån kan påverka både humör och tålamod.

Ont i huvudet, trötthet, sus i öronen är inte ovanliga symptom på bullriga miljöer. Lösningen är förstås framförallt en förbättrad arbetsmiljö med bättre anpassad akustik. Men hörselskydd med akustiska filter som dämpar både tröttande och skadligt buller kan vara en bra dellösning.

Tal hörs tydligare när bullret dämpas

Kunskapen om moderna hörselskydd som formgjuts efter användarens inneröra och är försedda med akustiska filter är fortfarande låg. ”Många i arbetslivet accepterar en ljudmiljö som inte är ok. Inom skolan är det nog vanligt att lärare är oroliga för att inte höra vad eleverna säger och inte tänker tanken på hörselskydd”, berättar Ellen Hultin på Hear Nordic.

”Dagens diskreta hörselskydd syns eller märks knappt. Skydden tar bort ljud, utan att påverka möjligheten att höra vad som sägs runt omkring. Tvärtom upplever de flesta användare, att de hör tal betydligt bättre”, förklarar Ellen.

Välj hörselskydd för skolmiljö >>

Beställ tid för tidsbokning >>